Dice. Zlín. Svět.

Erasmus+

Mezi evropské projekty mobility patří výměny mládeže, tréninkové kurzy a Evropská dobrovolná služba, které jsou podporovány Evropskou unií. Témata projektů jsou různá a nasbírané zkušenosti k nezaplacení. Tak který typ projektu je právě tobě šitý na míru?


Výměny mládeže neboli youth exchanges jsou krátkodobé mezinárodní projekty určené pro mladé lidi ve věku 13-30 let. Každá zapojená organizace vysílá na 5-21 dní skupinu účastníků vedenou group leaderem. Nečekejte žádné uměle vytvořené autority, učitele a hodiny samostudia. Program projektu je totiž tvořen a realizován účastníky samotnými. Využívá se tedy peer principu a neformálních vzdělávacích metod. Témata těchto projektů se zaměřují na rozvoj mladých lidí, na interkulturní dialog či současné společenské problémy. Na základě vzájemné interakce se tak máš možnost přiučit novým dovednostem, které pak třeba jednou aplikuješ ve svém běžném životě. Jestliže nemáš dosavadní zkušenost s žádným projektem mobilit osob, tak je výměna mládeže tím správným začátkem.

Koukni do nabídky aktuálních i proběhlých výměn mládeže, kde si pro více informací můžeš přečíst reporty z již realizovaných projektů. A pokud tě zaujme některý z našich aktuálních projektů v nabídce nebo na naše blogu, tak nám napiš a staň se účastníkem inspirativního projektu v mezinárodní skupině mladých lidí.

(Reporty budou součástí těch „zašedlých/neaktuálních“ akcí ve stejné sekci jako je aktuální nabídka výměn mládeže.)

Tréninkové kurzy alias training courses spadají do sekce mobilit pracovníků s mládeží, a to spolu se semináři, networkingovými aktivitami či job shadowingem. Tyto mezinárodní projekty nemají horní věkovou hranici a jsou určeny zejména těm, kteří mají již nějaké zkušenosti. Serióznější a odbornější verze výměny mládeže v podobě tréninkového kurzu poskytuje možnost rozvoje a vzdělání pracovníkům s mládeží a mladým leaderům. Ti si pak neodnesou jen hromadu selfies z  mezinárodních parties, ale hlavně nabyté zkušenosti, které zpravidla dále zužitkují ve své organizaci či komunitě.

Koukni do nabídky aktuálních i proběhlých tréninkových kurzů, kde si pro více informací můžeš přečíst reporty z již realizovaných projektů. A pokud tě zaujme některý z našich aktuálních projektů v nabídce nebo na naše blogu, tak nám neváhej napsat! Posílat účastníky vstříc novým zkušenostem a zážitkům je naší zálibou.

Tady!

Evropská dobrovolná služba často označovaná také jako EVS či EDS dává mladým lidem ve věku 17-30 let možnost vyjet až na 12 měsíců do neziskové organizace či veřejné instituce v Evropské unii či sousedních zemích. Dobrovolník přináší organizaci přidanou hodnotu, podílí se na jejích aktivitách v rozsahu 30 hodin týdně, ovlivňuje své okolí a je ovlivňován. Dobrovolnictví je způsob, jak se aktivně zapojit do společnosti a zároveň se rozvíjet v rámci neformálního i informálního učení se. EVS zahrnuje tři strany – vysílající organizaci, hostitelskou organizaci a dobrovolníka. Ač dobrovolník nepobírá za svoji práci mzdu, tak mu nehrozí kručení v břiše pod místním mostem ani rampouch u nosu. Dobrovolník má nárok na ubytování, uhrazení cestovních nákladů do výše paušálu, pojištění, stravu, kapesné a adekvátní pracovní náplň.


A proč nesedět doma a vyjet na Erasmus+?

Kromě toho, že si odneseš kupu zkušeností, zážitků, nových mezinárodních přátelství, obdržíš také certifikát Youthpass neboli Pas mládeže. Evropská komise vytvořila tento dokument jakožto nástroj na podporu uznávání neformálního vzdělávání. Tento dokument nejen potvrdí absolvování projektu, ale slouží také k reflexi vzdělávacího procesu. Youthpass nabízí osm klíčových kompetencí, které usnadňují kategorizaci nabytých znalostí, dovedností a postojů.

V praxi to prostě znamená, že tento dokument může účastník využít k prokázání toho, že si do zahraničí neodjel na dovolenku, ale že si zlepšil například tyto kompetence:

  • Komunikace v mateřském jazyce
  • Komunikace v cizím jazyce
  • Matematické kompetence a základní kompetence ve vědě a technologii
  • Digitální kompetence
  • Schopnost učit se
  • Sociální a občanské kompetence
  • Větší smysl pro iniciativu a podnikavost
  • Kulturní povědomí a vyjádření

< zpět

Comment(0)