Dice. Zlín. Svět.

USE-IT ZLÍN

Co je USE-IT? (for ENGLISH see below)

Mapa tvořená místními lidmi i originální příručka pro mladé cestovatele. Seznam lokací, kde se místní cítí nejlíp. Nekomerční, aktualizovaná a ZADARMO. Vytipovaná místa po celé Evropě a konečně i ve Zlíně! USE-IT. Bude. A bude to dobrý!

USE-IT ZLÍN Na co jsme ve Zlíně pyšní? Co dělá Zlín Zlínem? Kde můžeš mít nejlepší taborák a kde ti dají nejlepší pivo? Co je typické pro “ševce” a co tu zanechal tatíček Baťa, co jinde nenajdeš? Tohle a ještě víc. USE-IT Zlín není jenom obyčejná mapa. USE-IT Zlín je tvůj zaručený zážitek.

USE-IT Zlín má pod taktovkou Asociace DICE za finanční podpory města Zlín, Zlínského kraje, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Technologického inovačního centra Zlín a destinace Zlínsko a Luhačovicko. Dík!


ENGLISH

What is USE-IT? Map created by locals. Original guide for young travelers. A list of places where the locals feel the best. Non-commercial, up-to-date and FREE. Selected places throughout Europe and now also in Zlín! Stay tuned! Stay for USE-IT Zlín.

USE-IT ZLIN What are we proud of in Zlín? What makes Zlín the Zlín we love? Where can you have the best bonfire and where do you get the best beer? What is typical for „shoemakers“ and what was left by Bata, that you can’t find anywhere else? Answers for all of those questions and much more! USE-IT Zlin is not just an ordinary map. USE-IT Zlin is your guaranteed experience.

Do you want to participate? Write us at info@asociacedice.cz! USE-IT Zlín is managed by DICE Association with the financial support of the City of Zlín, Zlín Region, Tomas Bata University in Zlin, Technological Innovation Center Zlín and Zlínsko a Luhačovicko. Thanks!

 

Comment(0)